Đồng Nai: 20 ngày đầu năm thu hút 140 triệu USD vốn FDI

ThienNhien.Net – Theo Ban quản lý các KCN Đồng Nai, chỉ trong 20 ngày đầu tháng 1/2014, tỉnh Đồng Nai đã thu hút 140 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trong số này, có 4 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới với tổng vốn đăng ký 70 triệu USD và 17 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm khoảng 70 triệu USD.

Ban Quản lý các KCN Đồng Nai cho biết, những dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư mới và tăng vốn trong những ngày đầu năm 2014 đều là những dự án đầu tư đúng theo định hướng của tỉnh, đó là những dự án có hàm lượng công nghệ, chất xám cao, những dự án liên quan đến ngành công nghiệp phụ trợ và thân thiện với môi trường.