Thu hơn 1.000 tỉ đồng từ dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Trong năm 2013, tổng số tiền thu dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được trên 1.000 tỉ đồng, trong đó Quỹ Trung ương thu 845 tỉ đồng, Quỹ DVMTR các tỉnh thu được 165 tỉ đồng.

Hội nghị thường niên Đối tác hỗ trợ ngành Lâm nghiệp (Ảnh: Đỗ Hương/Chinhphu.vn)
Hội nghị thường niên Đối tác hỗ trợ ngành Lâm nghiệp (Ảnh: Đỗ Hương/Chinhphu.vn)

Tổng số diện tích rừng thuộc diện đối tượng hưởng tiền chi trả DVMTR là 4,1 triệu ha.

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị thường niên Đối tác hỗ trợ ngành Lâm nghiệp do Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) tổ chức sáng 21/1, tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, tổng kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 5,5 tỉ USD, tăng 25,1% so với kế hoạch đề ra và tăng 15,2 % so với năm 2012.

Công tác quản lý và bảo vệ rừng có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả các mặt, như bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, mua bán vận chuyển chế biến lâm sản, quản lý động vật hoang dã, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đặc biệt, số vụ vi phạm và diện tích rừng bị thiệt hại đã giảm so với 2012.

Những kết quả tích cực của ngành Lâm nghiệp đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống của người dân vùng nông thôn, nhất là đối với những người làm nghề rừng.

Trong năm 2014, ngành Lâm nghiệp đẩy mạnh việc thực hiện Đề án tái cơ cấu đã được Bộ NNPTNT phê duyệt với mục tiêu cụ thể là nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm và dịch vụ môi trường rừng, tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm 4-4,5%, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 5,7 tỉ USD.

Năm 2014, cả nước đặt mục tiêu trồng khoảng 243.212 ha rừng tập trung, trong đó diện tích rừng phòng hộ và đặc dụng 32.000 ha, rừng sản xuất 200.000 ha (trồng mới 90.000 ha, trồng lại 110.000 ha); nguồn vốn ODA hỗ trợ trồng 14.000 ha; khoanh nuôi tái sinh tự nhiên 360.000 ha, cả nước phấn đấu trồng 50 triệu cây phân tán.

Năm 2014, ngành Lâm nghiệp phấn đấu từng bước đáp ứng nhu cầu gỗ, lâm sản nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, chế biến tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững.