Cần chương trình cụ thể trong thích ứng với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Các đại biểu dự hội thảo về giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu đều cho rằng các nước cần xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể nhằm phát hiện các hiểm họa của biến đổi khí hậu.

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức hội thảo cấp cao về giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tham dự có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và đại diện một số tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam.

Hội thảo đã nghe các báo cáo về các lĩnh vực liên quan như biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai trên toàn cầu, tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam, liên hệ giữa giảm nhẹ rủi ro thiên tai với biến đổi khí hậu, chương trình thực hiện chiến lược quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu; cơ hội tài trợ quốc tế về quản lý rủi ro thiên tai.

Tại Việt Nam, xác định những thách thức do biến  đổi khí hậu gây ra, đặc biệt là các hiện tượng thời tiết cực đoan cũng như các loại thiên tai liên quan đến thời tiết trong những năm qua, Nhà nước và người dân thường xuyên quan tâm hàng đầu cho công tác phòng tránh rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các chương trình, dự án trên luôn được ưu tiên được triển khai trên khung kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 và Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu mà Chính phủ đã phê duyệt.