Sớm điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2020, định hướng đến năm 2030.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc đầu tư dự án xây dựng cảng biển tại khu vực đảo Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau sẽ được xem xét sau khi điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam được phê duyệt.

Cảnh Hải Phòng (Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng)
Cảnh Hải Phòng (Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng)

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2190/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo Quy hoạch xác định, trong nhóm cảng biển miền Bắc, cảng Hải Phòng sẽ là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế với các khu chức năng khác nhau; các cảng chuyên dùng như Đình Vũ, Cái Lân… sẽ đảm nhận vai trò vệ tinh trong hệ thống cảng Hải Phòng. Tại khu vực Bắc Trung Bộ, cảng Nghệ An sẽ là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực; còn Cửa Lò, Sơn Dương, Vũng Áng sẽ là các bến chức năng. Khu vực Nam Trung Bộ, các Cảng Quy Nhơn-Bình Định và Vân Phong-Khánh Hòa là 2 cảng tổng hợp quốc gia phục vụ chủ yếu cho các khu công nghiệp và trung chuyển các sản phẩm dầu….