Thanh Hóa cho phép xả nước thải qua xử lý vào suối Khe Sung

ThienNhien.Net – Nhà máy nước Bỉm Sơn trực thuộc Công ty TNHH một thành viên cấp nước Thanh Hóa vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa cho phép xả thẳng nguồn nước thải đã qua xử lý vào suối Khe Sung đoạn chảy qua phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn trong thời gian 5 năm.

Theo quyết định phê duyệt, đơn vị này được phép xả với lưu lượng trung bình 14m3/ngày đêm theo phương thức tự chảy tràn, chế độ xả thải 1 tuần/lần theo chế độ thau rửa bề của nhà máy, lưu lượng xả lớn nhất là 16m3/ngày đêm.

Nồng độ các chất có trong nước thải không được vượt quá quy chuẩn về nước thải công nghiệp, việc xử lý nước thải cũng cần thực hiện đúng theo thiết kế đã được duyệt.

Ngoài ra, đơn vị phải lắp thiết bị đo lưu lượng nước thải tại vị trí cửa xả trước khi xả vào nguồn tiếp nhận, hàng năm thực hiện quan trắc nước thải 2 lần và báo cáo kết quả lên Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.