Đác Nông giảm hơn 67 nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Sáng 8/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đác Nông cho biết: UBND tỉnh Đác Nông vừa ban hành Quyết định số 2024/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ba loại rừng trên địa bàn tỉnh.

Người dân xã Đác Sô, huyện Krông Nô lấn chiếm đất rừng đặc dụng Đray Sáp để trồng cây cà-phê, nhưng các ngành chức năng ở địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý (Ảnh: Nguyễn Công Lý/Nhân dân)
Người dân xã Đác Sô, huyện Krông Nô lấn chiếm đất rừng đặc dụng Đray Sáp để trồng cây cà-phê, nhưng các ngành chức năng ở địa phương chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý (Ảnh: Nguyễn Công Lý/Nhân dân)

Theo kết qủa rà soát, điều chỉnh, bổ sung về hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn được công bố lần này thì tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch giảm 67.080,21 ha so với thời điểm trước khi rà soát, điều chỉnh vào tháng 4-2013. Bên cạnh đó, tổng diện tích đất lâm nghiệp chưa có rừng đưa ra ngoài quy hoạch là 75.453,39 ha và tổng diện tích đất có rừng đưa vào quy hoạch lâm nghiệp là 8.355,19 ha.

Như vậy, đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Đác Nông có 266.058,80 ha đất có rừng, trong đó có 31.286,42 ha rừng đặc dụng và 42.402,78 ha rừng phòng hộ; 172.045,82 ha rừng sản xuất tập trung và 18.102,77 ha rừng sản xuất phân tán.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn có 20.188,69 ha rừng trồng và 55.675,30 ha đất chưa có rừng…

Cũng theo quyết định của UBND tỉnh Đác Nông, kết qủa rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch ba loại rừng được công bố lần này là số liệu pháp lý làm căn cứ để thực hiện việc bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các ngành liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng theo đúng quy hoạch.