Dự án VCIC tuyển Điều phối viên

Dự án Climate Innovation Center (VCIC) thực hiện bởi Bộ Khoa học Công nghệ (MOST) đang tuyển 01 Điều phối viên.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến email  jobs@vietnamcic.org trước 17h ngày 28/07/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.