Tiếp tục triển khai dự án thí điểm phân loại rác tại hộ gia đình

ThienNhien.Net – Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Báo Sài Gòn Giải Phóng và Công ty TNNH MTV Môi trường đô thị TPHCM, ngày 27/12/2013, các tình nguyện viên của dự án khu phố xanh 2013 tiếp tục tiến hành thực hiện việc tuyên truyền và khuyến khích người dân thực hiện phân loại rác ngay tại hộ gia đình tại quận Tân Phú.

Lực lượng tình nguyện viên thực hiện tuyên truyền của dự án đã phối hợp với thanh niên địa phương và tham gia các lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường trong phân loại rác tại nguồn, về quản lý và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Từ đó, dùng kiến thức đã tiếp nhận để tuyên tuyền nâng cao ý thức người dân trong việc gìn giữ cơ sở hạ tầng hệ thống thu gom rác thải tại địa phương.

Các tình nguyện viên tư vấn trực tiếp cho người dân về lợi ích của việc phân loại rác tại nguồn (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng
Các tình nguyện viên tư vấn trực tiếp cho người dân về lợi ích của việc phân loại rác tại nguồn (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Trong 2 tuần đầu, người dân sẽ được tuyên truyền nhắc lại về việc phân loại rác, 2 tuần tiếp theo sẽ có sự giám sát thực hiện từ phía tình nguyện viên, và đánh giá kết quả khách quan từ đơn vị thu gom rác. Các hoạt động tuyên truyền vận động được thực hiện vào 2 ngày cuối tuần để đảm bảo chủ hộ có mặt và tiếp thu thông tin hiệu quả.

Việc phân loại chất thải rắn tại nguồn sẽ góp phần làm giảm chi phí vận chuyển và diện tích đất chôn lấp; giảm được gánh nặng chi phí trong việc xử lý nước rỉ rác, xử lý mùi cũng như các tác động tiêu cực khác đến môi trường – hiện đang là một vấn đề môi trường nan giải ở các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng.

Từ thực tế trên, rất cần phải xây dựng được những khu phố (hoặc tuyến đường) xanh hoàn thiện điển hình làm mẫu để nhân rộng ra trên toàn khu vực dân cư trên địa bàn thành phố chưa được thực hiện. Theo đó, khu phố xanh phải được xây dựng những tiêu chí mẫu cụ thể và thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, phương tiện thông tin truyền thông và cơ quan chức năng. Cộng đồng sẽ đóng vai trò gìn giữ và phát huy mô hình khu phố xanh đó.

Đồng thời, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân ngày càng nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ môi trường, từng bước tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm thay đổi hành vi, ý thức của cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ môi trường, thay đổi những phong tục, tập quán lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường sống.