SRD tuyển Cố vấn cao cấp lâm nghiệp

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đang có nhu cầu tuyển dụng 01 ứng viên Việt Nam vào vị trí Cố vấn cao cấp lâm nghiệp để hỗ trợ Giám đốc SRD trong vai trò Chủ tịch Mạng lưới VNGO-FLEGT và nhóm cán bộ dự án của SRD triển khai 3 dự án liên quan tới FLEGT – Chương trình Thực thi lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản do EU, DFID (thông qua FERN) và FAO tài trợ.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 20/12/2013.

Thông tin chi tiết xem tại đây.