Cuộc thi thiết kế nhà vệ sinh chi phí thấp cho ĐBSCL

Với mục đích hỗ trợ chuyển đổi phương pháp tiếp cận từ “Trợ cấp xây dựng nhà vệ sinh” sang “Xây dựng dựa trên nhu cầu”, trong khuôn khổ dự án “Nhà vệ sinh khu vực sông Mê Kông” do ngân hàng HSBC tài trợ, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em kết hợp với Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Đồng Tháp tổ chức Cuộc thi Thiết kế Nhà vệ sinh an toàn và bền vững cho vùng lũ, với chi phí thấp, phù hợp với khả năng kinh tế của người dân tại ĐBSCL.

Hạn nộp hồ sơ dự thi: Trước 17h00 ngày 15/02/2014.

Thông tin chi tiết xem tại đây.