EPIC tuyển 3 vị trí

Ban quản lý các dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS thuộc Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế (EPIC) cần tuyển một số vị trí làm việc tại Hà Nội:

  • Điều phối kỹ thuật dự án;
  • Cán bộ chương trình điều trị HIV/AIDS;
  • Cán bộ hỗ trợ công nghệ thông tin cho bộ phận giám sát và thử nghiệm.

Hạn nộp hồ sơ: 7/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link tuyển dụng.