Hơn 800 tổ chức bị thu hồi 38.771 ha đất

ThienNhien.Net – Theo tin từ Văn phòng Quốc hội ngày 12.11, bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa gửi tới các đại biểu Quốc hội báo cáo về thực hiện trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ này trước Quốc hội kỳ họp trước (kỳ họp thứ 5).

Theo báo cáo này, bộ TNMT đã phối hợp cùng một một số bộ, ngành tiếp tục xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai với các tổ chức được giao đất. Theo đó, tính đến 30.6.2013, đã có tới 8.161 tổ chức vi phạm, sử dụng đất đai lãng phí với diện tích trên 128 ngàn ha.

“Trong số này, đã có 819 tổ chức bị buộc phải thu hồi đất với diện tích 38.771 ha”, báo cáo cho biết. Cụ thể hơn, các địa phương có các tổ chức vi phạm các quy định về sử dụng đất, phải thu hồi đã báo cáo có 479 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế vi phạm, bị thu hồi 25.138 ha, 158 đơn vị sự nghiệp vi phạm, bị thu lại 551 ga; 17 nông, lâm trường bị thu lại 12.794 ha…

“Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục xử lý 1.547 tổ chức với diện tích đất đai sử dụng cần phải thu hồi lên tới 22.654 ha, đang lập hồ sơ thu hồi đất của 559 tổ chức khác với diện tích 27.095 ha”, bộ TNMT nêu.

Một số địa phương được biểu dương đã quyết liệt trong việc xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư, xóa quy hoạch “treo” như: LongAn thu hồi chủ trương, xóa quy hoạch với 28 dự án, tổng diện tích lên đến trên 3900 ha (trong đó có 4 khu công nghiệp, 13 cụm công nghiệp, 11 khu đô thị, khu dân cư); Hậu Gianh thu hồi 56 dự án với tổng diện tích 971 ha; TP Hồ Chí Minh thu lại 7 dự án với 49 ha đất, Hà Nội thu hồi 11 dự án với diện tích đất chiếm 800 ha…