100% KCN Đồng Nai có nhà máy xử lý nước thải tập trung

ThienNhien.Net – Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến nay, trong 31 KCN đã thành lập, trong đó có 27 KCN thu hút dự án đầu tư và đi vào hoạt động về cơ bản đã xây dựng hoàn thành nhà máy xử lý nước thải tập trung. Như vậy, Đồng Nai đạt chỉ tiêu 100% KCN đang hoạt động đều xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Trong tháng 10/2013, KCN Long Thành đã hoàn thành xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 3, công suất thiết kế 5.000 m3/ngày đêm đi vào hoạt động; KCN Nhơn Trạch V đưa nhà máy xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2, công suất thiết kế 4.000 m3/ngày đêm vào vận hành chạy thử, góp phần nâng tổng công suất thiết kế nhà máy xử lý nước thải tập trung của các KCN trên địa bàn tỉnh lên 111.500 m3/ngày đêm. Hiện các nhà máy xử lý nước thải tập trung trên địa bàn tỉnh đang hoạt động với tổng công suất là 102.500 m3/ngày đêm.

Ảnh minh họa: Báo Đồng Nai
Ảnh minh họa: Báo Đồng Nai

Theo Ban quản lý các KCN, trong số 27 KCN đã hoạt động còn 4 KCN mặc dù đã có nhà máy xử lý nước thải tập trung nhưng chưa đủ nước thải để vận hành chạy thử gồm: Xuân Lộc, Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Long Khánh, Dầu Giây. Riêng hai KCN Ông Kèo và Thạnh Phú đến nay về cơ bản đã hoàn thành phần xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung và đang triển khai việc lắp đặt máy móc thiết bị. Tuy nhiên, hiện nay 2 KCN này vẫn chưa hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để có thể thi công xây dựng các tuyến đường chính trong KCN, nên chưa xây dựng hệ thống tuyến cống thu gom nước thải. Do đó, việc đưa nhà máy xử lý nước thải tập trung vào vận hành hoàn toàn phụ thuộc vào việc bồi thường, giải tỏa của KCN.

Ngoài ra, KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2 tăng thêm 2.000 m3/ngày đêm, nâng tổng công suất lên 4.000 m3/ngày đêm. Hiện tại KCN này đang lắp đặt thiết bị, dự kiến trong quý IV/2013 sẽ vận hành chạy thử.

Đặc biệt, mặc dù hai KCN Long Đức và Lộc An Bình Sơn đang triển khai xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung song song với việc xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư vào KCN. Trong đó, KCN Long Đức xây dựng nhà máy với công suất 9.000 m3/ngày đêm, dự kiến trong quý IV/2013 sẽ đưa vào chạy thử. KCN Lộc An – Bình Sơn xây dựng nhà máy có công suất 2.500 m3/ngày đêm, dự kiến trong quý IV/2013 sẽ hoàn thành. Ngoài ra, KCN An Phước cũng đã xây dựng xong phần thô của công trình nhà máy xử lý nước thải tập trung công suất 2.000 m3/ngày đêm, dự kiến quý IV/2013 sẽ đưa vào chạy thử.

Như vậy, hiện nay tất cả các KCN đã và đang chuẩn bị hoạt động đều xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung, đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý nước thải đúng quy định. Theo Sở Tài nguyên và môi trường Đồng Nai, đến nay hầu hết các KCN có nhà máy xử lý nước thải tập trung đều đã lắp đặt thiết bị đo lưu lượng và thiết bị quan trắc tự động. Có 19 KCN đã hoàn thành việc gắn thiết bị quan trắc tự động như: KCN Biên Hòa I, Biên Hòa II, Agtex Long Bình, Tam Phước, trong đó có 12 KCN đã thực hiện việc truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo Ban quản lý các Khu công nghiệp, đạt được kết quả trên là do chính sách của tỉnh quy định trên 50% dự án đi vào hoạt động tại các KCN phải xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung.