Hơn 17.000 tỷ đồng vốn xây dựng hạ tầng KCN tại Đồng Nai

Một khu công nghiệp đang được xây dựng tại tỉnh Phú Thọ (Ảnh: ThienNhien.Net)

ThienNhien.Net – Thống kê của Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Đồng Nai cho biết, tổng vốn đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng của 31 KCN trong tỉnh tính đến nay là gần 525 triệu USD và hơn 6,4 ngàn tỷ đồng, tương đương với tổng vốn trên 17 ngàn tỷ đồng (quy đổi theo tỷ giá).

Trong đó, số vốn đã thực hiện của các công ty kinh doanh hạ tầng đến nay khoảng trên 7 ngàn tỷ đồng, đạt khoảng 42% tổng vốn đăng ký.

Được biết, tổng diện tích của 31 KCN đạt gần 10 ngàn hécta, trong đó có 26 KCN đã đi vào hoạt động chính thức, đã cho thuê được gần 4 ngàn hécta, đạt tỷ lệ 61,45 % diện tích đất công nghiệp dành cho thuê.