WVV tuyển Cán bộ phát triển cộng đồng

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVV) cần tuyển 01 Cán bộ phát triển cộng đồng, làm việc cho Chương trình phát triển khu vực (ADP) tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Hạn đăng kí: 31/10/2013

Liên hệ:

Phòng Văn hóa và Con người, Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà HEAC, 14-16 đường Hàm Long, Hà Nội

Điện thoại: 04.39439920 (máy lẻ 118)

Email: job_application@wvi.org

Ứng viên quan tâm, vui lòng tải đơn đăng kí tại đây

Thông tin chi tiết xem tại đây