WWF tuyển Tư vấn 

Tổ chức World Wildlife Fund (WWF) cần tuyển Tư vấn với tư cách là Trưởng nhóm Điều tra thu thập số liệu cơ bản ban đầu về Đa dạng sinh học và bẫy thú trong Năm 2 cho 3 Ban quản lý Rừng đặc dụng và Rừng phòng hộ, làm việc tại Quảng Nam

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối hồ sơ: 21/01/2022