SNV tuyển Chuyên gia tư vấn

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển Chuyên gia tư vấn cho Chương trình REED+/REAP, nằm trong dự án Cung cấp đa lợi ích từ REDD+ ở khu vực Đông Nam Á.

Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2013

Ứng viên quan tâm vui long gửi CV, thư đăng kí kèm dự trù kinh phí tới sswan@snvworld.org

Thông tin chi tiết xem tại đây