Nhân chứng kể vụ “sập bãi vàng, chết nhiều chỉ báo 2”