Cộng đồng thế giới nỗ lực bảo tồn vùng ven biển

ThienNhien.Net – Từ 11 – 14/9, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam diễn ra Cuộc họp Ban chỉ đạo khu vực lần thứ 10 Sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai (MFF- mangroves for the future).

Đây là cuộc họp lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức kể từ khi trở thành quốc gia thành viên chính thức vào năm 2010 do tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN điều phối và thực hiện.

 Cuộc họp ban chỉ đạo Sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai. (Ảnh: IUCN)
Cuộc họp ban chỉ đạo Sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai (Ảnh: IUCN/VTV.VN)

Trên thế giới, đặc biệt tại châu Á – nơi có khoảng 60% dân cư sống tại vùng ven biển – các hoạt động của con người cùng tác động của biến đổi khí hậu ngày càng làm tăng thêm tính dễ bị tổn thương của cộng đồng ven biển.

Cuộc họp Ban chỉ đạo sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai lần này có 9 quốc gia thành viên tham dự. Các quốc gia tập trung thảo luận về những nỗ lực bảo tồn vùng ven biển vì con người và thiên nhiên tại khu vực, nhằm mục đích nâng cao sức chống chịu của cộng đồng ven biển với thiên tai.

Từ năm 2010, Việt Nam đã tham gia sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai một cách tích cực, với hơn 15 dự án dựa vào cộng đồng do MFF tài trợ, góp phần tích cực vào bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên ven biển Việt Nam.

Rừng ngập mặn cho tương lai là một sáng kiến khu vực, dựa trên cơ sở hợp tác nhằm thúc đẩy đầu tư vào hệ sinh thái vùng ven biển. Bắt đầu từ năm 2007, thông qua ban điều phối quốc gia tại mỗi nước thành viên, sáng kiến đã tài trợ cho các địa phương thực hiện những hoạt động tăng cường sức chống chịu của cộng đồng ven biển sống phụ thuộc vào hệ sinh thái.

Với những nỗ lực của cộng đồng quốc tế, các hoạt động của MFF luôn đề cao mối liên hệ quan trọng giữa con người và thiên nhiên. Sáng kiến này cũng nhấn mạnh, cần có sự tham gia của các bên hữu quan trong trong quản lý vùng ven biển bao gồm các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng địa phương và cả khối tư nhân. Thành công của sáng kiến có tính lan toả mạnh mẽ và dự kiến Campuchia sẽ thở thành nước thành viên thứ 10 vào năm 2014.