AFAP tuyển 02 vị trí

Tổ chức Action on Poverty Việt Nam (AFAP) tuyển Thực tập sinhHỗ trợ chương trình/ Cán bộ nhân sự, làm việc tại Hà Nội và một số địa điểm khác của dự án.

Các ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ đến địa chỉ email: recruitment@afapvn.org

Hạn chót : 17/07/2015

Thông tin chi tiết xem tại: Thực tập sinh chương trình; Hỗ trợ chương trình/ Cán bộ nhân sự