Tuyển cố vấn chính sách – điều phối

Chương trình hỗ trợ phát triển của Liên Hiệp Quốc (UNDP) và Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyển cố vấn về chính sách và điều phối cho dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia "Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu tại Việt Nam, giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và kiểm soát khí nhà kính.”

Dự án nhằm đảm bảo sự sẵn sàng của các khung cơ cấu tổ chức, các cơ chế và năng lực để thông báo, hướng dẫn và phối hợp (i) công tác phân tích những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu và việc xây dựng các chính sách và những kế hoạch đầu tư ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu , và (ii) phân tích sự phát thải khí nhà kính, xây dựng những kế hoạch đầu tư và các phương pháp nhằm thay đổi những hành vi tiêu dùng vì sự phát triển kinh tế ít carbon.

Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: Thứ Sáu, 29/5/2009.

Tất cả các ứng viên tham gia dự tuyển cần nộp đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, bản sao các văn bằng liên quan tới:

Dự án “Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu tại Việt Nam, giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và kiểm soát khí nhà kính”
23/62 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội
Tel: 84 4 37733090 (ext 201); Fax: 84 4 38355993

TS. Phan Thị Anh Đào
Quản đốc Dự án
Email: phandao@vkttv.edu.vn

Xin đọc bảng mô tả công việc chi tiết tại đây