CARE tuyển Cán bộ cho dự án ICAM

Tổ chức CARE tại Việt Nam cần tuyển vị trí Cán bộ thích ứng dựa vào cộng đồng cho dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại Đồng bằng sông Cửu Long (ICAM). Địa bàn làm việc chủ yếu sẽ là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, ngoài ra sẽ phải thường xuyên đi công tác tại các vùng dự án theo yêu cầu.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 07/01/2014.

Thông tin chi tiết xem tại đây.