GNI tuyển Tình nguyện viên

Tổ chức Good Neighbors International (GNI) đang tuyển 01 Tình nguyện viên hỗ trợ công việc hành chính, làm việc bán thời gian tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ qua địa chỉ email quynhluyen.nguyen@gni.org.vn trước ngày 20/08/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.