Oxfam nhận đề xuất dự án

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác ba năm (2013-2015) với tỉnh Quảng Trị về đổi mới lập kế hoạch và nâng cao năng lực kiểm toán xã hội, Oxfam muốn hỗ trợ thử nghiệm các sáng kiến nhằm thúc đẩy sự tham gia và tiếng nói của người dân trong công tác lập kế hoạch, thực thi, giám sát dịch vụ công và chi tiêu công, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các cơ quan cung cấp dịch vụ công với người dân.

Oxfam mời các Tổ chức xã hội dân sự (các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và các tổ chức cộng đồng) quan tâm đến chủ đề trên gửi “Đề xuất ý tưởng dự án” (concept notes) hướng tới các mục tiêu:

– Nâng cao năng lực nhận diện những hạn chế chính mà người dân (đặc biệt là người dân tộc thiểu số, người nghèo) gặp phải khi tiếp cận các dịch vụ công;

– Nâng cao năng lực cho các cơ quan dịch vụ công nhận diện được những điểm mạnh, điểm yếu và đề ra các giải pháp cải thiện hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ công, chi tiêu công;

– Thúc đẩy sự tham gia và tiếng nói của người dân, các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức xã hội dân sự trong công tác lập kế hoạch, giám sát chất lượng cung ứng dịch vụ công, chi tiêu công, góp phần tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan cung cấp dịch vụ công với người dân

– Xây dựng mô hình điểm làm cơ sở vận động chính sách cấp tỉnh và trung ương

Oxfam hỗ trợ ngân sách cho các đơn vị, tổ chức được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để triển khai dự án. Ngân sách này có thể bao gồm kinh phí cho phát triển tổ chức và xây dựng năng lực trong giai đoạn 1 – 3 năm, với tổng ngân sách không vượt quá 40,000US$ một năm. Ngân sách này sẽ được điều chỉnh hàng năm.

Đề xuất ý tưởng dự án (2-3 trang) bao gồm: biện luận về định hướng can thiệp của dự án, mục tiêu, chiến lược, kết quả mong đợi, nhóm hoạt động chính, ngân sách (bao gồm đóng góp từ phía đối tác), thách thức và rủi ro liên quan. Kèm theo đề xuất ý tưởng dự án là i)giới thiệu ngắn về năng lực và kinh nghiệm của tổ chức trong triển khai các dự án tương tự ở Việt Nam, và ii) danh sách những người sẽ trực tiếp tham gia vào triển khai dự án (kèm theo sơ yếu lý lịch). Sau khi lựa chọn được các đề xuất ý tưởng có tiềm năng, Oxfam sẽ cùng với đối tác thảo luận và phát triển thành một Đề xuất dự án (proposal) chi tiết.

Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với chị Nguyễn Hiền Thi, cán bộ chương trình Tiếng Nói Cộng Đồng Vì Sự Phát Triển Bền Vững theo địa chỉ dưới đây.

Đề xuất ý tưởng dự án gửi tới Oxfam trước 17:00 ngày 5/8/2013 bằng email hoặc bưu điện theo địa chỉ:

Nguyễn Hiền Thi

Cán bộ chương trình Tiếng Nói Cộng Đồng Vì Sự Phát Triển Bền Vững

Email: thinh@ohk.org.vn

Tel: (84) 4 3945 4448, Ext: 618

Fax: (84) 4 3945 4449

Mb: 0913520400

Địa chỉ: Oxfam tại Việt Nam: 22 Lê Đại Hành- Hà Nội- Việt Nam