FHI 360 nhận đề xuất dự án

Tổ chức FHI 360 thông báo mời các đơn vị quan tâm gửi đề xuất tư vấn lập kế hoạch kinh doanh Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Các tổ chức, cơ quan quan tâm vui lòng gửi đề xuất về địa chỉ email: thuvan@fhi360.org; ngocthu@fhi360.org

Thời hạn nộp đề xuất: trước 5 giờ chiều ngày 2/08/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây