Đánh giá mức độ an toàn hồ đập thuỷ điện, thuỷ lợi trong tháng 7

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội tiếp tục có Công văn số 4961/UBND-NNNT chỉ đạo các sở, ngành liên quan, doanh nghiệp thuỷ lợi và UBND các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập hồ thuỷ lợi trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã và doanh nghiệp thuỷ lợi triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 1303/BXD-GĐ ngày 1/7/2013. Qua đó, báo cáo kết quả với UBND TP và các bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong Công văn số 1303/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng nêu rõ: Tiếp theo Công văn số 1265/BXD-GĐ ngày 26/6/2013 của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra an toàn đập công trình thuỷ điện và thuỷ lợi quy mô nhỏ, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Văn bản số 5132/VPCP-KTN ngày 25/6/2013 về việc tiếp tục thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thuỷ điện và thuỷ lợi, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra, rà soát chất lượng và đánh giá mức độ an toàn các đập hồ thuỷ điện và thuỷ lợi trên địa bàn theo phân cấp quản lý. Trong đó chú trọng kiểm tra các đập hồ thuỷ điện, thuỷ lợi có dung tích hồ chứa nhỏ hơn 10 triệu m3 hoặc công suất nhà máy thuỷ điện nhỏ hơn 15MW theo nội dung Công văn số 1265/BXD-GĐ ngày 26/6/2013 của Bộ Xây dựng.

Liên quan đến nhiệm vụ này, các Bộ Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra an toàn đập đối với các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi theo phân cấp tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 7/5/2007 về quản lý an toàn đập.

Nội dung các công việc nêu trên phải hoàn thành, báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/7/2013 để tổng hợp, báo cáo Thủ Tướng Chính phủ.