Cơ sở chế biến gỗ phải cách ranh giới rừng tự nhiên tối thiểu 3km

ThienNhien.Net – Doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình thực hiện kinh doanh chế biến gỗ phải bố trí địa điểm đặt nhà máy, cơ sở chế biến gỗ phù hợp với quy hoạch khu, cụm, điểm công nghiệp của địa phương và phải cách ranh giới rừng tự nhiên tối thiểu là 3 km.

Quy định trên được nêu trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chế biến gỗ trên lãnh thổ Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng.

Theo đó, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chỉ được phép hoạt động kinh doanh chế biến gỗ khi có: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (trong đó có ngành, nghề kinh doanh chế biến gỗ) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chế biến gỗ.

Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chế biến gỗ là tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải bố trí địa điểm đặt nhà máy, cơ sở chế biến gỗ phù hợp với quy hoạch khu, cụm, điểm công nghiệp của địa phương (tỉnh, huyện, xã) và phải cách ranh giới rừng tự nhiên tối thiểu là 3 km.

Đồng thời cần tuân thủ một số điều kiện khác như đảm bảo nguồn nguyên liệu gỗ ổn định, nguồn gốc nguồn nguyên liệu hợp pháp, có phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với công suất thiết kế, cơ cấu sản phẩm, nguồn nguyên liệu và sản lượng sản phẩm sản xuất ra.

(Ảnh minh họa: Tapchicongnghiep.vn)

Định kỳ kiểm tra cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ 2 lần/năm

Dự thảo còn quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chế biến gỗ định kỳ kiểm tra mỗi năm 2 lần, khi cần thiết phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh chế biến gỗ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Sẽ tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận nếu tổ chức, cá nhân bị phá sản hoặc giải thể, hoặc ngừng hoạt động kinh doanh chế biến gỗ 01 năm (đối với doanh nghiệp) hoặc 06 tháng (đối với hộ kinh doanh) mà không thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chế biến gỗ, hoặc tái phạm hành vi vi phạm về mua, bán, kinh doanh chế biến gỗ trái pháp luật.