Quảng Nam: 295.700ha rừng được nhận giao khoán bảo vệ

ThienNhien.Net – Ngày 11/8, UBND tỉnh Quảng Nam hội nghị sơ kết 5 năm (2011 – 2015) hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có trên 295.700ha rừng tự nhiên được nhận giao khoán bảo vệ. Trong đó, gần 235.000ha được giao cho khoảng trên 1.100 nhóm hộ với hơn 21.000 hộ bảo vệ. Số diện tích rừng còn lại do các ban quản lý rừng, hạt kiểm lâm các địa phương tự quản lý bảo vệ.

Theo đánh giá, việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng góp phần làm cho công tác quản lý bảo vệ rừng đi vào nề nếp, phân định rõ được chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương và người dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng.

Tổng số tiền thu từ các nhà máy thủy điện, các công ty nước sạch, dịch vụ du lịch có sử dụng rừng gần 219 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Quỹ kịp thời phân bổ cho người dân, các chủ rừng nhận khoán bảo vệ, qua đó nâng cao trách nhiệm và hiệu quả của công tác giữ rừng.