Cả nước có 1355 ha rừng bị thiệt hại

ThienNhien.Net – Theo Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 66,1 nghìn ha, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích rừng trồng tập trung tăng khá cao chủ yếu do thị trường tiêu thụ gỗ ổn định, giá gỗ nguyên liệu và giá sản phẩm gỗ liên tục tăng và ở mức cao đã khuyến khích người trồng rừng tăng cường đầu tư mở rộng diện tích. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán sáu tháng ước tính đạt 111,3 triệu cây, tăng 2,4%.

Được biết, sản lượng gỗ khai thác trong sáu tháng đầu năm đạt 2410,6 nghìn m3, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; củi đạt 14,9 triệu ste, tăng 2,1%.

Mặc dù đầu năm thời tiết khô hạn kéo dài gây cháy rừng tại một số địa phương nhưng năm nay có mưa sớm hơn nên tình trạng cháy rừng được cải thiện. Trong sáu tháng đầu năm, diện tích rừng thiệt hại trên cả nước là 1355 ha, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy 845 ha, giảm 2,3%; diện tích rừng bị chặt phá 510 ha, giảm 21,8%.