TP.HCM: Xử phạt một doanh nghiệp vi phạm môi trường

Cống xả thải ra rạch Bà Chèo rồi ra sông Đồng Nai của công ty Sonadezi Long Thành. (Nguồn: Vietnam+)

ThienNhien.Net – Mới đây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường  Thành Phố Hồ Chí Minh vừa quyết định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường đối với  Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành.

Được biết, ngày 7/10/2011, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã công bố kết luận các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (Tổng Công ty Phát triển khu công nghiệp – Sonadezi) và quyết định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành bị xử phạt với tổng mức phạt là 405 triệu đồng, do có những hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường như xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 đến dưới 10 lần với thải lượng nước thải từ 5.000m3 đến gần 10.000m3/ngày; thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; vận hành không đúng quy trình đối với công trình xử lý môi trường theo nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Đồng thời, quyết định xử phạt cũng buộc Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành khắc phục ngay các hành vi vi phạm nêu trên, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; vận hành thường xuyên và đúng quy trình hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo nước thải sau xử lý trước khi thải ra môi trường phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và lắp đặt thiết bị quan trắc tự động tại cửa xả trước khi xả vào hồ sinh thái của Khu công nghiệp Long Thành để quan trắc liên tục đối với các thông số về COD, độ màu, pH, DO, TSS và lưu lượng nước thải.