Tập trung nâng cao chất lượng cả 3 loại rừng

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đôn đốc, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, nâng cao chất lượng cả 3 loại rừng đặc dụng, phòng hộ và rừng sản xuất, bảo đảm đa dạng sinh học.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các bộ, ngành tập trung giải quyết tốt nhiệm vụ tiếp tục triển khai trồng rừng tập trung với diện tích khoảng 150.500 ha, trong đó: 19.500 ha rừng đặc dụng, phòng hộ; 131.000 ha rừng sản xuất.

Đồng thời đôn đốc, chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi chặt phá rừng trái pháp luật, đặc biệt là tại khu vực Tây Nguyên, Nam Trung bộ và một số tỉnh Trung du miền núi phía Bắc.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Trồng bù rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương việc thực hiện trồng bù rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác không phải lâm nghiệp.

Đồng thời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh các Đề án, dự án: quản lý khai thác rừng sản xuất là rừng tự nhiên; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động kiểm lâm giai đoạn 2012-2015; tổ chức quản lý bảo vệ và phát triển rừng Tây Nguyên; trồng rừng chắn sóng, bảo vệ đê biển, chống xâm thực ven biển; xây dựng công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình; xây dựng phát triển mạng lưới chế biến, thương mại lâm sản; trồng, bảo vệ rừng phòng hộ các lưu vực sông; nâng cao năng suất rừng trồng và làm giàu rừng tự nhiên.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND cấp tỉnh tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp chính quyền, các chủ rừng trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã được bố trí và thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án khác trên địa bàn để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, trong đó cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc trồng rừng nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng 2 năm 2014-2015.

Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, khai thác rừng trái pháp luật; huy động các lực lượng thường xuyên phát hiện và phòng cháy chữa cháy rừng, kịp thời hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra; kiểm tra, giám sát việc trồng rừng thay thế đối với các dự án khi chuyển mục đích sử dụng đất có rừng sang xây dựng công trình thủy điện, khai thác khoáng sản và các công trình xây dựng khác, xử lý nghiêm đối với các sai phạm theo quy định.