UNDP: Indonesia cần nỗ lực cải thiện quản trị rừng

ThienNhien.Net – Giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Haoliang Xu đã khuyến cáo Chính phủ Indonesia cần nỗ lực cải thiện chỉ số quản trị rừng (FGI) hiện vẫn ở mức thấp của mình để đảm bảo phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Theo ông Haoliang Xu, để cải thiện chỉ số FGI, Indonesia còn rất nhiều việc phải làm, kể cả trong việc thực hiện các quy tắc và quy định hiện hành.

UNDP Indonesia, Bộ Lâm nghiệp, Nhóm đặc trách REDD+ Quốc gia (Giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng) và Ủy ban Kế hoạch Quốc gia (Bappenas) đã phối hợp thực hiện đánh giá sự tham gia của Chính phủ Indonesia trong việc cung cấp công cụ giám sát đầy đủ để bảo vệ rừng và đất than bùn thông qua chỉ số FGI.

Rừng ở Indonesia (Ảnh: UN-REDD)
Rừng ở Indonesia (Ảnh: UN-REDD)

Indonesia, với sự hỗ trợ từ Chương trình Liên hợp quốc-REDD Toàn cầu, là một trong bốn nước (cùng với Ecuador, Nigeria và Việt Nam) thí điểm về đánh giá sự tham gia của chính phủ trong việc cung cấp công cụ giám sát đầy đủ để bảo vệ rừng.

Chỉ số FGI của Indonesia được xác định trên cơ sở khảo sát, đánh giá tình trạng rừng và quản trị rừng tại 10 tỉnh có diện tích rừng lớn nhất trong tổng số 34 tỉnh trên cả nước, bao gồm Aceh, Riau, Jambi, Nam Sumatra, Tây Kalimantan, Đông Kalimantan, Trung Kalimantan, Trung Sulawesi, Tây Papua và Papua.

FGI được đánh giá theo thang điểm từ 1-5, và chỉ số này của Indonesia chỉ đạt dưới mức trung bình là 2,33 năm 2012, trong đó đạt cao nhất là 2,78 điểm ở cấp trung ương và địa phương có chỉ số thấp nhất là 1,8.

UNDP lưu ý rằng Indonesia là một trong những quốc gia có tỷ lệ phá rừng cao nhất thế giới kể từ năm 1990, và diện tích đất rừng bị thu hẹp chủ yếu là do khai thác gỗ, mở rộng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và cháy rừng.

Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp Indonesia, Zulkifli Hasan đã hy vọng việc thực hiện quản trị rừng thông qua REDD+ sẽ giúp đảo ngược tỷ lệ phá rừng của nước này.