Irish Aid mời nộp ý tưởng dự án

Quỹ hỗ trợ cộng đồng Ailen (Irish Aid) tại Việt Nam thông báo mời các ứng viên nộp ý tưởng dự án để được nhận hỗ trợ. Năm nay, Quỹ hỗ trợ sẽ hỗ trợ tối đa 4 đến 5 dự án với các tiêu chí thích hợp với mục tiêu hoạt động của Quỹ.

Các ứng viên nộp hồ sơ ý tưởng dự án về địa chỉ email: chi.nguyen@dfanet.ie

Hạn nộp ý tưởng dự án: 12.00 thứ 6, ngày 19/07/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây