Khoa Môi trường ĐH Khoa học Huế tuyển giảng viên

Căn cứ Công văn số 333/ĐHKH-TCHC ngày 18/8/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học về việc phân bổ chỉ tiêu và thực hiện kế hoạch tuyển dụng cán bộ năm 2011, Khoa Môi trường sẽ tuyển dụng 01 chỉ tiêu hợp đồng lao động vào vị trí giảng viên cho Bộ môn Kỹ thuật Môi trường.

Chi tiết như sau:

1. Tiêu chuẩn dự tuyển

– Là công dân Việt Nam không quá 35 tuổi, trường hợp đặc biệt khác do Hiệu trưởng quyết định nhưng không quá 45 tuổi;

– Có lý lịch gia đình và bản thân cơ bản, rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt;

– Đủ điều kiện về sức khỏe để thực hiện công tác giảng dạy;

– Tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ các ngành Khoa học Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Môi trường nhưng phải hội đủ điều kiện tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi;

– Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm công tác (giảng dạy, nghiên cứu,..) trong các lĩnh vực ien quan đến kỹ thuật môi trường.

2. Hồ sơ dự tuyển

– Đơn xin tuyển dụng vào hợp đồng lao động của trường;

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

– Giấy khai sinh (bản sao có công chứng);

– Bằng tốt nghiệp, bảng điểm đại học và sau đại học (bản sao có công chứng);

– Các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và bằng cấp chuyên môn, nghiệp vụ khác nếu có (bản sao có công chứng);

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

– Giấy chấp thuận cho chuyển công tác của cơ quan (nếu đang công tác tại cơ quan khác);

– Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có).

Lưu ý: Các mẫu hồ sơ liên hệ tại Phòng Tổ chức-Hành chính, Trường Đại học Khoa học Huế, 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

3. Hình thức, thời gian và địa điểm thi tuyển

3.1. Sơ tuyển

Hồ sơ của các ứng viên sẽ được sơ tuyển trên cơ sở các quy định và tiêu chuẩn tuyển dụng bởi Hội đồng tuyển dụng khoa và Thường trực Hội đồng tuyển dụng trường. Các hồ sơ qua sơ tuyển sẽ tham gia thi tuyển chính thức.

Kết quả sơ tuyển sẽ được thông báo vào ngày 10/9/2011 trên trang web Khoa Môi trường tại địa chỉ: http://www.khoamoitruonghue.edu.vn

3.2. Thi tuyển

3.2.1. Hình thức thi tuyển

(1) Ứng viên phải chuẩn bị bài giảng gồm 3 tiết lý thuyết tự chọn (mỗi tiết 50 phút) thuộc Chương 4. Ô nhiễm môi trường của học phần Cơ sở khoa học môi trường. Ứng viên có thể nhận đề cương học phần tại văn phòng khoa hay tải về từ địa chỉ:http://www.khoamoitruonghue.edu.vn/uploads/decuongcskhmt.pdf.

(2) Khi vào thi tuyển, ứng viên rút 01 thăm (từ số 1 đến số 3) tại bàn Hội đồng, rút trúng số nào sẽ trình bày bài giảng tiết đó.

(3) Sau khi trình bày tiết giảng xong, ứng viên trả lời những câu hỏi của Hội đồng tuyển dụng về nội dung bài giảng, những kiến thức mở rộng, những tình huống sư phạm và công việc của giảng viên đại học.

3.2.2. Thời gian và địa điểm thi tuyển

Thời gian thi tuyển: từ 8 giờ 00 ngày 26 tháng 9 năm 2011 (dự kiến).
Địa điểm: Văn phòng Khoa Môi trường, dãy nhà B Trường Đại học Khoa học Huế, 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 24/8/2011 đến trước 17 giờ 00 ngày 5/9/2011.
Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Khoa Môi trường, dãy nhà B Trường Đại học Khoa học, 77 Nguyễn Huệ, thành phố Huế.