UNDP Việt Nam tuyển chuyên viên tư vấn

UNDP cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn quốc tế và 01 chuyên gia tư vấn quốc gia phục vụ cho Đánh giá giữa kỳ.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ email: nguyen.thi.hoang.yen@undp.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17.00 ngày 16/05/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây