ERI tuyển Giám đốc Pháp chế Mê Công

Tổ chức Earth Rights International (ERI) đang tuyển 01 Giám đốc Pháp chế khu vực Mê Công, làm việc tại Chiang Mai, Thái Lan.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email: apply-sea-legal@earthrights.org với tiêu đề “Application for Mekong Legal Director”

Hạn chót: 14/03/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.