29 tỉnh có Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

ThienNhien.Net – Ngày 2/5, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính đến hết tháng 4/2013, cả nước đã có 29 tỉnh thành lập được Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh. Riêng trong quý I/2013, Quỹ Trung ương đã thu hơn 203 tỷ đồng, đạt 28,4% kế hoạch năm và đã chuyển cho các tỉnh 136,6 tỷ đồng.

Rừng cần được bảo vệ nghiêm ngặt
Rừng cần được bảo vệ nghiêm ngặt

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, đây là nguồn thu lớn, bền vững, góp phần thực hiện thành công kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, cũng như cải thiện đời sống của người dân làm nghề rừng. Do đó, Bộ đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo tổ chức thành lập, kiện toàn nhân sự Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; đăng ký mở tài khoản, con dấu để tiếp nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng; rà soát xác định các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng trong tỉnh; lập kế hoạch thu – chi và ký kết hợp đồng ủy thác dịch vụ môi trường rừng.

Bộ cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương được giao kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013 cần tiếp tục chủ động rà soát cân đối nguồn vốn và huy động nguồn lực ưu tiên thực hiện kế hoạch, tổng hợp từng dự án để báo cáo Ban chỉ đạo Nhà nước về bảo vệ phát triển rừng ngay trong tháng 5/2013, trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét chỉ đạo hoặc điều chỉnh kịp thời; tiếp tục triển khai về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm tăng nguồn lực cho việc bảo vệ phát triển rừng.