Xây dựng nông thôn mới bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu

Ngày 11-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Văn phòng Điều phối nông thôn mới phối hợp Tổng cục Phòng chống thiên tai, Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc tổ chức hội thảo “Xây dựng nông thôn mới bền vững nhằm từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu và chủ động phòng, chống thiên tai ở khu vực trung du, miền núi phía bắc”.

Tham dự có đại biểu 14 tỉnh miền núi phía bắc và đại diện một số tổ chức quốc tế.

Tham quan các sản phẩm nông nghiệp sạch của tỉnh Yên Bái.

Theo tính toán của các nhà khoa học, Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu. Trong đó, nông nghiệp là lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu và tình trạng nước biển dâng. Nhiều đợt thiên tai dị thường xảy ra liên tục trên khắp các vùng, miền trong cả nước, gây tổn thất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, tác động xấu tới môi trường sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Mười năm trở lại đây, mỗi năm thiên tai ở Việt Nam gây thiệt hại về kinh tế khoảng 17 nghìn tỷ đồng và xu thế ngày càng gia tăng. Chỉ riêng năm 2017, thiên tai gây thiệt hại hơn 59.300 tỷ đồng, rất nhiều nhà cửa, cầu đường, công trình thủy lợi và sản xuất nông nghiệp bị tàn phá, ảnh hưởng tới lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại nhiều địa phương

Tại hội thảo, các nhà khoa học, chuyên gia đã thảo luận, đưa ra các ý kiến tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn; rủi ro thiên tai tại các địa phương và các giải pháp phòng, chống hiệu quả; những giải pháp trọng tâm để sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; tác động của thiên tai và công tác phòng, chống thiên tai gắn với xây dựng NTM. Giúp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đề xuất được các giải pháp tổng thể, bài bản, qua đó từng bước phòng, chống thiên tai ngay từ cộng đồng.