Thêm một mỏ sắt tại Lào Cai vào quy hoạch

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý bổ sung khu vực mỏ sắt Đông Nam Làng Lếch, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai vào danh mục các dự án khai thác, chế biến quặng sắt tại Phụ lục II, Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30/5/2006.

Khu vực mỏ sắt Đông Nam Làng Lếch, tỉnh Lào Cai có công suất 250 ngàn tấn quặng nguyên khai/năm.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc cấp phép khai thác quặng sắt tại khu vực trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật khoáng sản và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.