Philippines xúc tiến áp dụng EITI

ThienNhien.Net – Ngày 4/4 vừa qua Chính phủ Philippines, Phòng Khai Mỏ Philippines (Chamber of Mines) và mạng lưới đóng vai trò điều phối Bantay Kita đã ra tuyên bố chung về việc triển khai Sáng kiến minh bạch ngành khai thác (EITI) tại Philippines.

Với mục tiêu áp dụng tiêu chuẩn quốc tế EITI nhằm minh bạch nguồn thu từ khoáng sản, mang lại lợi ích cho quốc gia và người dân, Philippines đã đệ trình hồ sơ ứng cử tham gia sáng kiến này vào năm 2012.

Hiện nay nước này đã hoàn tất 3 trong số 5 yêu cầu từ Hội đồng EITI Quốc tế đối với một quốc gia ứng viên: Chính phủ tuyên bố công khai ý định áp dụng EITI; cam kết làm việc với xã hội dân sự và các công ty về sáng kiến này; và bổ nhiệm một một cơ quan cấp cao về EITI.

Hai yêu cầu còn lại đang được Philippin xúc tiến là thành lập nhóm các bên liên quan nhằm giám sát việc triển khai EITI; và phác thảo, công bố kế hoạch gồm các mục tiêu có thể đánh giá, chi phí và thời gian biểu để triển khai EITI, dự kiến sẽ được công bố vào nửa đầu năm 2014.

Tuyên bố chung nói trên nhấn mạnh: “Chúng tôi, các thành viên tạm thời của EITI Philippines, có thể khác nhau về quan điểm và nền tảng nhưng đoàn kết lại để thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đối thoại cởi mở giữa các bên liên quan trong thu, nộp thuế và các khoản thu từ ngành công nghiệp khai khoáng.”