75.000 USD bảo tồn nguồn gen lúa cạn

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Dự án quản lý an toàn tài nguyên di truyền lúa cạn ở Việt Nam.

Đây là dự án tài trợ của Mạng lưới sáng kiến hợp tác nông nghiệp và lương thực châu Á, với tổng vốn 75.000USD, được giao cho Trung tâm Tài nguyên thực vật thực hiện trong giai đoạn 2012 – 2014.

Dự án góp phần bảo tồn bền vững nguồn gen lúa cạn, hạn chế mất mát nguồn gen lúa cạn do suy giảm diện tích trong những năm gần đây. Dự án sẽ tiến hành thu thập mới, đăng ký lai lịch và lưu giữ tại Ngân hàng Gen cây trồng quốc gia, Trung tâm Tài nguyên thực vật và nhân giống khoảng 200 – 800 nguồn gen lúa cạn.