ECODIT tuyển Tư vấn

Tổ chức ECODIT cần tuyển Tư vấn hỗ trợ triển khai thí điểm chi trả dịch vụ hấp thu và lưu trữ các-bon rừng tại hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 25/4/2020

Liên hệ: Recruitments.OP@ecodit.com.vn