World Vision Vietnam tuyển Quản lý và Cố vấn

World Vision International – Vietnam (WVV) cần tuyển:

– 01 vị trí Quản lý vận hành Ban Tài chính vi mô, làm việc tại Hà Nội, hạn nộp hồ sơ: 18/03/2013;

– 02 vị trí Cố vấn Phát triển, làm việc tại Bình Thuận, hạn nộp hồ sơ: 15/03/2013