ASEAN tuyển tình nguyện viên giám sát và đánh giá

Tổ chức ASEAN cần tuyển tình nguyện viên giám sát và đánh giá các dự án trên toàn khu vực.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng điền thông tin tại đây

Hạn nộp hồ sơ: 8/11/2021

Quý độc giả quan tâm, vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây