Dự án REDD+ tuyển nhiều vị trí

Dự án “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực thi REDD+ ở Việt Nam” có nhu cầu tuyển dụng một số cán bộ của Ban Quản lý dự án Trung ương như sau:

· Một (01) Điều phối viên dự án: làm việc toàn thời gian

· Một (01) Chuyên gia trong nước về REDD+: làm việc toàn thời gian

· Một (01) Chuyên gia trong nước về lâm nghiệp: làm việc toàn thời gian

· Một (01) Cán bộ trong nước về truyền thông: làm việc toàn thời gian

· Một (01) Thư ký kiêm phiên dịch: làm việc toàn thời gian

· Một (01) Kế toán kiêm cán bộ hành chính: làm việc toàn thời gian

· Một (01) Chuyên gia trong nước về mua sắm: làm việc bán thời gian part-time (tổng thời gian làm việc khoảng 18 tháng)

Địa điểm làm việc: Hà Nội và đi công tác các tỉnh

Thời gian làm việc: Trừ chuyên gia trong nước về mua sắm, các vị trí còn lại sẽ làm việc toàn thời gian. Dự án sẽ ký hợp đồng một năm dự kiến bắt đầu từ tháng 4 năm 2013 và có thể được xem xét gia hạn hợp đồng 2 năm tiếp theo phụ thuộc vào năng lực và kết quả công tác năm đầu tiên.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm: a) Thư bày tỏ sự quan tâm dự tuyển; b) Lý lịch (cả tiếng Anh và Tiếng Việt); c) Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ (phải công chứng); d) 02 anh 4x6cm được chụp trong vòng 60 ngày gần đây; e) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Liên hệ:

TS. Phạm Mạnh Cường

Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 04-38438814; 04-37344810/11

Thời hạn nộp đơn: trước 4:30PM ngày 25/03/2013.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.