MSH tuyển điều phối viên

Tổ chức Khoa học Quản lý về Sức khỏe (MSH) cần tuyển 04 vị trí điều phối viên dự án.

đHạn nộp hồ sơ: 04/03/2013

Thông tin chi tiết tại đây.