Đại sứ quán Đan Mạch tuyển cán bộ chương trình

Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội đang tìm kiếm 01 cán bộ chương trình, người sẽ được chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày và quản lý của Chương trình hiệu quả năng lượng tại Việt Nam.

Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2013

Thông tin tham khảo chi tiết tại đây.