PanNature tài trợ nghiên cứu về tác động phát triển tới ĐBSCL

Cư dân cư tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là những cộng đồng dễ bị ảnh hưởng bởi những tác động của biến đổi khí hậu và các dự án phát triển lớn, đặc biệt là các dự án đập thuỷ điện trên dòng chính sông Mê Kông. Tuy nhiên, phần lớn cư dân tại đây vẫn còn gặp nhiều thách thức trong việc thích ứng với biến đổi môi trường và khí hậu. Nhằm thúc đẩy và hỗ trợ các nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu và tác động môi trường, phát triển, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng các đối tác thiết lập chương trình tài trợ nhỏ cho nghiên cứu của các chuyên gia trẻ và các tổ chức cộng đồng tại ĐBSCL. Trong đó, PanNature sẽ tài trợ 1-2 nghiên cứu của các tổ chức với số tiền tài trợ từ 700-1500 USD/nghiên cứu.

  • Đối tượng nhận tài trợ: Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật các tỉnh, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức xã hội địa phương tại khu vực ĐBSCL.
  • Nội dung nghiên cứu được tài trợ: Tác động của thương mại, đầu tư và phát triển lên đa dạng sinh học, các hệ sinh thái, môi trường – xã hội; các nghiên cứu hỗ trợ người dân ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu và/hoặc tác động của thủy điện trên sông Mê Kông

Các dự án được lựa chọn trong vòng đầu tiên sẽ được trình bày tại Hội thảo “Xây dựng năng lực cộng đồng thích ứng biến đổi môi trường ở Đồng bằng sông Cửu Long” do PanNature cùng các đối tác đồng tổ chức vào ngày 28/12 tại thành phố Cần Thơ. 1-2 dự án được lựa chọn ở vòng cuối cùng sẽ được nhận xét, hướng dẫn và nhận tài trợ từ PanNature. Kính mời các tổ chức quan tâm gửi Thư Đề nghị tài trợ về Trung tâm Con người và Thiên nhiên trước ngày 15/12/2017.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam hoạt động nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường. Thông tin chi tiết: www.nature.org.vn/vn