3PAD tuyển tư vấn quốc tế

Dự án Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp (3PAD) tỉnh Bắc Kạn cần tuyển tư vấn quốc tế.

Hạn nộp hồ sơ: 21/01/2013

Thông tin chi tiết tại đây.