Cơ hội nhân học bổng SYLFF

Chương trình học bổng SYLFF (Đại học Gadjah Mada, Indonexia) cung cấp học bổng tiến sĩ dành cho sinh viên không phải là công dân Indonesia và học bổng thạc sĩ chỉ áp dụng đối với công dân Indonesia.

Thông tin tham khảo chi tiết tại đây.

dành cho sinh viên tiến sĩ và thạc sĩ. Chương trình tiến sĩ cho các công dân không phải là người Indonesia, chương trình thạc sĩ áp dụng cho công dân Indonesia.